Standbeeld Pater Eustachius

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is pater-eustachius-nieuw.jpg

(kunstenaar: Edu Santos, Piracicaba, Brazilië)

Huub van Lieshout  (1890-1943) een boerenzoon uit Aarle-Rixtel, beter bekend als pater Eustachius van Lieshout, werd priester bij de congregatie van de Heilige Harten.

Vanaf 1925 tot zijn dood werkte hij als missionaris in Brazilië. Hij wilde missionaris worden met als voorbeeld Damiaan de Veuster ( 1840-1889 ) de apostel van de lepralijders van het Hawaïaanse eiland Molokai. Daarom ook wilde hij lid worden van diens Congregatie van de Heilige Harten.

Nu 85 jaar later weten we nog beter wat Eustachius betekent heeft voor een groot gedeelte van de bevolking in Brazilië. Hij stelde zich ten doel om missionaris te zijn te midden van zieken en mensen met pijn en verdriet en voor allen die op zoek waren naar gezondheid en vrede.

Deze arbeid kreeg zoveel bekendheid dat in de jaren van zijn leven duizenden mensen hem kwamen bezoeken om een gevoel van gezondheid en vrede te ontvangen, zodat hun leven weer waarde had.  

Daarnaast zette hij zich op tomeloze wijze in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de de minderbedeelden, waarbij hij zich vooral richtte op de opvang van de kinderen en het beter toegankelijk maken van het (middelbaar) onderwijs. Dit werk wordt heden ten dage nog steeds met volle overtuiging voortgezet.

Na zijn overlijden werd hij massaal geëerd in vele dorpen en steden, wat er toe leidde dat hij op 15 juni 2006 door de Paus in Rome werd zaligverklaard. Dat feest werd gevierd in een voetbalstadion in Belo Horizonte gevuld met zo’n 80.000 mensen uit het hele land . Tot aan de dag van vandaag is Eustachius voor vele Brazilianen nog steeds van grote betekenis.

Daarom mogen we deze boerenzoon, die in dat grote land Brazilië voor vele mensen een eerbiedwaardige persoonlijkheid is, nooit vergeten. Eustachius staat mede symbool voor al die duizenden missionarissen die zich -overal te wereld- op onbaatzuchtige wijze hebben ingezet.

                                  Gezondheid en Vrede!!!